Shame on The Supreme Court of The Netherlands - Cor Karsten Trial.
HOGE RAAD LAAT OOK VALSE WAARHEID DOOR.
HOGE RAAD OPEREERT OOK ZOMAAR CRIMINEEL.
TPW van Eijsden is liegende (kroon-) getuige, een gewetenloze toneelspeler.
''TPW van Eijsden erkent in zijn eerste verklaring aan de politie dat C Karsten geen wapen hanteerde: ''Aangezien ik GEHOORD had van meerdere buurtbewoners dat hij altijd een wapen bij zich had, heb ik een straatklinker gepakt en daarmee in zijn richting geslagen.''
TPW van Eijsden heeft zich zelf een wondje toegebracht en Cor Karsten daarvan de schuld gegeven. Binnen een uur verliet T v Eijsden de Eerste Hulp (EH).
Gebezigde verklaring in arrest is meinedig, daarom is Hoge Raad ook schuldig (tunnelvisie). Ook bij politierechter en gerechtshof geen beroep op noodweer gedaan door C Karsten.
TPW v Eijsden, hoe lang moeten onwetenden nog wachten tot je de waarheid vertelt ?
Alle officiële verklaringen van TPW van Eijsden zijn gelogen en ernstig strijdig tegen elkaar over incident waarbij T v Eijsden klinker gooide op hoofd C Karsten.
Hoge Raad bezigt gelogen verklaring (op belofte) van TPW van Eijsden als cruciaal bewijs in cassatiearrest om C Karsten, maar houdt vol ontkrachtende, andere officiële T v Eijsden-verklaring (R-C) achter. Alle T v Eijsden verklaringen spreken elkaar in essentie tegen. Valse verklaring is start procedure. Door Hoge Raad negeren wet één getuige is geen getuige blijkt tunnelvisie.
1. Geen getuige à charge heeft verklaard het (door T v Eijsden beweerde) incident tussen T v Eijsden en C Karsten te hebben gezien of gehoord.
2. Geen getuige à charge heeft vooralsnog een verklaring van T v Eijsden bevestigd m.b.t het beweerdelijk plaatsgevonden incident.
3. Het is een feit dat T v Eijsden zichzelf ernstig tegenspreekt met zijn verklaringen over het (door hem beweerde) incident met C Karsten.
4. Geen enkele steun van een ooggetuige à charge mbt het beweerde incident. Desondanks bezigt de Hoge Raad een door T v Eijsden afgelegde niet bevestigde verklaring als cruciaal en allesbepalend bewijs voor de veroordeling van (onschuldige) C Karsten
...
Hoge Raad Crimineel jegens Cor Karsten in Rechtszaak. (Valse belastende verklaring).
Waarheid (Enige bewijs schuld gebezigd door Hoge Raad: een niet bevestigde verklaring door zelftegenspreker TPW v Eijsden).
Alle door (kroon-) getuige TPW van Eijsden afgelegde verklaringen inzake C Karsten ontkrachten elkaar fundamenteel.

TPW van Eijsden, (kroon-) getuige die leugens maskeerde met de 'eed' (politierechter) kneep hem; hij ruilde de eed voor de 'belofte' (gerechtshof).

Een door partijdige TPW van Eijsden afgelegde verklaring is tot cruciaal bewijs bestempeld hoewel T v Eijsden in de procedure nog nooit verantwoording heeft afgelegd over het feit dat al zijn in de procedure afgelegde verklaringen elkaar in essentie tegenspreken.

# De afgelegde TPW van Eijsden verklaringen zijn onderling en op zichzelf niet consistent, ze weerspreken elkaar wat essentie betreft. Het is niet mogelijk te referen aan de eerste verklaring over het beweerde incident, want het (beweerde) incident vond niet zo plaats als in de eerste verklaring. De latere TPW van Eijsden verklaringen zijn steeds anders.
# Website corkarsten.nl kan gerust € 1000 uitloven voor een kloppende uitleg in audio of op papier wat betreft het niet overeenkomen van belangrijke punten in de afgelegde verklaringen van TPW v Eijsden, want dit is toch niet mogelijk.


© Copyright corkarsten.nl